Punerea în funcțiune este intervenția service care se desfășoară în momentul primei utilizări a unei centrale termice.

Rolul acestei operațiuni este de a se verifica dacă centrala termică satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță conform regulamentelor și normativelor tehnice în vigoare și de a realiza reglarea acestuia în raport cu cerințele spațiului pe care îl deservește.

Autorizarea (Admiterea) Funcționării presupune verificarea și validarea rezultatelor măsurătorilor și încercărilor executate la punerea în funcțiune inițială a centralelor termice sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora. Scopul acesteia este de a confirma îndeplinirea condițiilor de funcționare în siguranță a centralelor termice, în concordanță cu regulamentele și normativelor tehnice în vigoare.

Admiterea Functionarii (AF) este obligatorie la punerea în funcțiune a centralei termice și va fi taxată suplimentar față de costul de achiziție.

Garanția centralei termice este condiționată de punerea în funcțiune (PIF) a acesteia și admiterea funcționării (AF).

Acte necesare pentru punerea în funcțiune (PIF) a centralei termice:

  • factura de achiziționare a centralei termice
  • certificatul de garanție
  • proiectul instalației de gaz natural care să conțină schița izometrică și amplasamentul în plan al centralei, procesul verbal de punere în funcțiune al instalației de gaze și procesul verbal de recepție tehnică a lucrarilor
  • documentația tehnică a centralei termice